0907 853 116

emil.bulla@gmail.com

www.psychologzh.sk

Publikácie

Odborné články v časopisoch: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Sexuológia,Adlerovský žurnál a iné.
Učebnice pracovnej psychológie v spolupráci s CVTT.

Pedagogická a lektorská činnosť

Technická univerzita Zvolen, Univerzita tretieho veku, vyučujúci predmetu psychológia (2000 – 2010).
Metodické centrum Banská Bystrica, lektor pre vzdelávanie majstrov odb. výchovy
Cech vykurovania a tepelnej techniky, lektor v oblasti pracovnej psychológie
Prednášková činnosť na základných a stredných školách