0907 853 116

emil.bulla@gmail.com

www.psychologzh.sk

Cenník psychologických služieb

Ambulancia nie je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní.


Vyšetrenie psych. spôsobilosti vodičov

 60 €

Vyšetr. psych. spôsobilosti po zadržaní VP

 70 €

Vyšetr. uchádzačov o prácu v mestskej polícii

60 €

Vyšetr. pre potreby SBS

60 €

Vyšetr. držiteľov zbroj. preukazu                                           

80 €

Vyšetr. pre sociálnu poisťovňu

60 €

Vyšetr. školskej zrelosti

50 €

Vyšetr. profesionálnej orientácie

80 €

Vyšetr. intelektových schopností

60 €

Odborné poradenstvo pri zadržanom vodičskom preukaze

250 €

Iné

cena dohodou


Náhrada za vopred neospravedlnenú neúčasť na sedení: 10 €